ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ - MASSAGE

Η χειρομάλαξη αποτελεί την αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη θεραπευτική παρέμβαση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ίσως να είναι και η πρώτη!

Τα οφέλη της χειρομάλαξης είναι κυρίως:

  • Η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου
  • Η χαλάρωση μυικών τάσεων
  • Το αίσθημα γενικής χαλάρωσης και ευεξίας που προκαλεί.

Οι κύριες αντενδείξεις της χειρομάλαξης είναι:

  • Δερματικά έλκη ή δερματικές παθήσεις
  • Σοβαρές παθολογίες του περιφερικού κυκλοφοριακού συστήματος (π.χ. φλεβική ανεπάρκεια)

Ανάλογα με τον ιστό ή το σύστημα που στοχεύουμε να παρέμουμε επιλέγουμε την ανάλογη μέθοδο χειρομάλαξης (μυοπεριτονιακή, εν τω βάθη, λεμφική, επιφανειακή, λειτουργική)

Στο Athens Physio εφαρμόζουμε χειρομάλαξη ως μέρος του προγράμματος αποκατάσταης τω περισσότερων μυοσκελετικών παθήσεων εάν και εφόσον συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου μας.

Επίσης στο Athens Physio η χειρομάλαξη/massage παρέχεται και ως αυτοτελής υπηρεσία με στόχο την αποφόρτιση του σώματος από την καθημερινή κόπωση και το stress.

Σε αυτή την περίπτωση αφορά:

  • Κάθε υγιή άνθρωπο που επιθυμεί να νιώσει ευεξία και χαλάρωση.
  • Κάθε αθλητή που μερινά για τη φροντίδα του σώματός του , ιδιαίτερα σε περιόδους προετοιμασίας και έντονης κόπωσης.