ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - MANUAL THERAPY (MT)

Η ορθοπεδική χειροθεραπευτική (Orthopaedic Manual Therapy - OMT), σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στη γενική συνάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοπεδικών Χειροθεραπευτών (IFOMPT) τον Μάρτιο του 2004, είναι μια εξειδίκευση της φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση των νευρο-μυο-σκελετικών προβλημάτων, που βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό και χρησιμοποιεί εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τεχνικές δια των χειρών (κινητοποιήσεις και χειρισμούς) και θεραπευτικές ασκήσεις. Η ορθοπεδική χειροθεραπευτική εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιοψυχοκοινωνικό προφίλ του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες www.ifompt.org

Τι στόχο έχει η χειροθεραπεία;

Η χειροθεραπεία ως θεραπευτική προσέγγιση ,αντιμετωπίζοντας το αίτιο της δυσλειτουργίας και όχι μόνο το σύμπτωμα, στοχεύει στην καλύτερη κίνηση του σώματος ,στον λιγότερο χρόνο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται επί μέρους σε τεχνικές που στόχος τους είναι η βελτίωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης, η βελτίωση του μυϊκού ελέγχου και η αντιμετώπιση του πόνου, με σκοπό την αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων και την επιστροφή του ατόμου στην προ του τραυματισμού του κατάσταση. (Di Fabio, 1992)

Πως επιτυγχάνεται αυτό;

Ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής από την πρώτη συνεδρία και μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης, συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε να εντοπίσει με ακρίβεια την υπεύθυνη δομή για την παρουσία των συμπτωμάτων του ασθενούς. Η αξιολόγηση – κλινικός συλλογισμός (ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές, βασισμένο σε επιστημονικές έρευνες και τεχνικές, ώστε να επιλέγουν τον καταλληλότερο κ ασφαλέστερο τρόπο προσσέγγισης) δεν σταματάει καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών και ο φυσικοθεραπευτής επαναξιολογεί τα ευρήματά του σε κάθε συνεδρία και επιλέγει την κατάλληλη τεχνική αποκατάστασης.

Γιατί να επιλέξω χειροθεραπεία (Μanual Τherapy);

Ο σημαντικότερος λόγος για την επιλογή αυτού του είδους θεραπείας είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα που παρέχει. Σε σχέση με την εφαρμογή φυσικών μέσων ( ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχο, laser,διαθερμία ,μαγνητικά πεδία κ.α.), η χειροθεραπεία αντιμετωπίζει το αίτιο του προβλήματος και όχι μόνο το σύμπτωμα. Έτσι ο ασθενής αντιμετωπίζει όχι μόνο το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί την δεδομένη στιγμή, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες αντιμετώπισης σε βάθος χρόνου. (Αυτό πάντα σε συνεργασία με τον θεραπευτή και με ενεργή συμμετοχή από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες σε προγράμματα κινησιοθεραπείας). Ο λόγος για να επιλέξει κάποιος το ΜΤ είναι ότι θα έχει γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα στην αποκατάστασή του, τα οποία διαρκούν σε βάθος χρόνου. Ακόμα στη μέθοδο ΜΤ μιας και αποτελεί την αποκατάσταση της φυσιολογικής κίνησης των αρθρώσεων, των μυών και του νευρικού ιστού, το σώμα προσεγγίζεται ολιστικά, επειδή και το ίδιο λειτουργεί ως σύνολο.

Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό;

Ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, που χρησιμοποιεί αυτήν τη μεθοδολογία. Αρχικά (στην πρώτη συνεδρία ), γίνεται λήψη λεπτομερούς ιστορικού που αφορά το υπάρχων σύμπτωμα καθώς και μία επισκόπηση του τρόπου ζωής.

Στη συνέχεια γίνεται κλινική αξιολόγηση από τον θεραπευτή, ώστε να επιβεβαιώσει ή να διαφοροποιήσει το αίτιο του συμπτώματος. Όλα αυτά μαζί με οποιοδήποτε διαγνωστικό μέσο που έχει ληφθεί ( ακτινογραφία, μαγνητική, αξονική, κ.α.), καθώς και με την διάγνωση του θεράποντος ιατρού και κατόπιν επικοινωνίας μαζί του για το πρόβλημα που αφορά τον ασθενή , συνυπολογίζονται για την δημιουργία του προγράμματος θεραπείας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Κινητοποίηση με τα χέρια από τον Manual Therapist
  • Θεραπευτική ( λειτουργική) μάλαξη
  • Κινητοποίηση νευρικού ιστού
  • Εξατομικευμένα προγράμματα ασκήσεων
  • Επανεκπαίδευση του σώματος, για πρόληψη σε ενδεχόμενη υποτροπή του υπάρχοντος προβλήματος
  • Εργονομία (συμβουλευτική) για την καθημερινότητα, στην εργασία και στις δραστηριότητες που κρίνεται απαραίτητο