ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ - MODALITIES

Πρόκειται για ειδικές μηχανικές και ηλεκτρονικές συσκευές μέσω των οποίων μεταφέρεται ενέργεια στο πάσχον τμήμα του σώματος και ενεργοποιούνται βιολογικοί παράγοντες που οδηγούν:

 • στην αύξηση της θερμοκρασίας
 • την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου
 • στην αύξηση της τροφικότητας των κυττάρων
 • στην μείωση του πόνου
 • στην μυϊκή χαλάρωση.

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν σε αρκετές περιπτώσεις την βελτίωση της κινητικής ικανότητας που αποτελεί και τον άμεσο στόχο της αποκατάστασης.

Στο Athens physio διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα φυσικά μέσα ώστε το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση να είναι σύγχρονο και πλήρες,και να καλύπτει την αποκατάσταση κάθε ασθενούς στον απόλυτο βαθμό.

 • Ηλεκτροθεραπεία - TENS
 • Μαγνητικά Πεδία
 • Laser
 • Υπέρηχος
 • Διαθερμία
 • Δινόλουτρο
 • Παραφινόλουτρο