ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βελονισμός (acupuncture) αποτελεί θεραπευτική μέθοδο της πανάρχαιας κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής (Chinese Traditional Medicine – CTM) και η εφαρμογή της χρονολογείται 2500 χρόνια πριν (Μ. Καράβης). Σύμφωνα με την θεώρηση της λειτουργίας των έμβιων όντων ,που αναπτύχθηκε στην Κίνα, σε όλα τα όντα και στον άνθρωπο ρέει ενέργεια διαμέσου συγκεκριμένων οδών που ονομάζονται μεσημβρινοί. Η απρόσκοπτη και αδιατάραχτη ροή ενέργειας διασφαλίζει την φυσιολογική λειτουργία των οργάνων του σώματος άρα και την υγεία του. Όταν η ροή ενέργειας διαταράσσεται, τότε τα όργανα δεν λειτουργούν φυσιολογικά, εμφανίζονται συμπτώματα και το σώμα οδηγείται στην ασθένεια. Κατά μήκος των μεσημβρινών υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία – πύλες που ονομάζονται σημεία βελονισμού διαμέσου των οποίων, με τον ερεθισμό τους, ,εξισορροπείται η ροή ενέργειας και άρα αποτρέπεται η ασθένεια.

Αυτή η θεώρηση που αφορά την χρήση του βελονισμού στην αντίληψη των επιστημόνων του δυτικού κόσμου φάνταζε παραμυθένια, έως ότου κλινικά ευρήματα απέδειξαν την αποτελεσματικότητά της κυρίως στην αντιμετώπιση του πόνου. Στην συνέχεια επιστημονικέςς μελέτες απέδειξαν ότι τα σημεία βελονισμού στο δέρμα βρίσκονται πάνω από νευρικές συνάψεις, σημεία δηλαδή των νεύρων του ανθρώπινου σώματος, που όταν ερεθιστούν με συγκεκριμένο τρόπο επιστρατεύονται από τον οργανισμό ενδογενή συστήματα αναλγησίας. Με την εισβολή της μεταλλικής βελόνας, ο οργανισμός ενεργοποιεί ένα ΄΄ σύστημα αντιμετώπισης της κρίσης ΄΄ ,παράγοντας ουσίες, όπως κορτιζόλη, ντοπαμίνη και άλλες, με στόχο την εξισορρόπηση και επιβίωση του οργανισμού. Ο ερεθισμός των σημείων βελονισμού μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους όπως Laser, Ηλεκτροθεραπεία όμως ο πιο αποτελεσματικός είναι η χρήση της μεταλλικής βελόνας.

Στην περίπτωση που επιλέγουμε να ενισχύσουμε τη δράση του βελονισμού, οι εφαρμοζόμενες βελόνες συνδέονται με ηλεκτρόδια, οπότε διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα (συγκεκριμένης έντασης και κυματομορφής) στα σημεία βελονισμού. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ηλεκτροβελονισμός (Electro Acupuncture).

Ο βελονισμός και ηλεκτροβελονισμός εφαρμόζεται σε πληθώρα ασθενειών ενώ δεν έχει αντενδείξεις. Στο Athens Physio χρησιμοποιείται επικουρικά

  • για την αντιμετώπιση του μυοσκελετικού οξέος και χρόνιου πόνου
  • για την χαλάρωση (λύση) μυϊκής τάσης
  • για την αντιμετώπιση τωνTrigger Points

Ο ασθενής τοποθετείται σε άνετη, καθιστή ή κλινήρη θέση, η περιοχή εφαρμογής καθαρίζεται και απολυμαίνεται, ενώ οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένες. Ο χρόνος εφαρμογής είναι από 20 έως 40 λεπτά. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία από τον ασθενή ούτε κάποια μέριμνα για την δραστηριότητα μετά την θεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής Νίκος Θεοδωρόπουλος, έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση στον βελονισμό το 2008 υπό την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού.